Not
---

WoSP veri tabanında bulunan URL'lerin büyük bir bölümü, engelliweb.com'un 2015 ortalarında kopyalanan/arşivlenen içeriğinden oluşmaktadır. 2009 ve öncesine ait girdiler, bu tarihlerde erişim engellerini listeleyen farklı sayfaların arşiv kayıtlarından; son 1-2 yıla ait olanlar ise muhtelif web yayınlarında bulunan ekran görüntüleri, referans bilgiler, haberler, vb. kayıtlardan toparlanmıştır.

Listenin son sıralarında bulunan "451" tarihli kayıtlar, 2007 öncesine ait. Fakat yıllarına dair net bilgi olmadığından bu şekilde girildi.

Engelliweb.com kapanmadan önce archive.org'un, Aralık 2016'da aldığı arşiv bilgisinde 115805 erişim engeli görünüyor. 2015 ortalarında kopyalanan engelliweb.com içeriğinde ise 70000 kadar kayıt mevcut. Aradaki büyük boyutlu eksikliği bu (ortalama) 1.5 yıllık fark oluşturmakta.

katkı >>